CHUYÊN MỤC SOI CẦU SONG THỦ KHUNG 3 NGÀY NGÀY


 

THÔNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU SONG THỦ KHUNG 3 NGÀY
Ngày chốt Song Thủ Khung 3 Ngày Kết quả

22/12/2016

-24/12/2016

Ngưng hoạt động ???? 

19/12/2016

-21/12/2016

28-82  Win 28 ngày 2 

16/12/2016

-18/12/2016

01-10   Win 01 ngày 1

13/12/2016

-15/12/2016

 17-71  Miss