CHUYÊN MỤC SOI CẦU LÔ SONG THỦ NGÀY

✔ Cầu LÔ SONG THỦ, giá: 300.000 VNĐ . Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được LÔ SONG THỦ tỷ lệ cao.Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 - 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng 300.000 đ, bạn sẽ nhận được số LÔ SONG THỦ ngay):


 

THÔNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU LÔ SONG THỦ
Ngày chốt Lô Song Thủ Kết quả
12/02/2017 cầu đẹp ....
11/02/2017 47-20 win 47-20
10/02/2017 46-64 win 46
09/02/2017 11-31 miss
08/02/2017 62-26 win 62
24/12/2016 nghỉ tết ????
23/12/2016 49-94 Win 49x2
22/12/2016 84-48  Win 84 
21/12/2016 35-53  Win 35 
20/12/2016 15-51  Win 51
19/12/2016 24-42  Win 42 
18/12/2016 25-52  Miss
17/12/2016 38-83  Miss 
16/12/2016 48-84   Win 48
15/12/2016 78-87  Win 78x2 
14/12/2016 13-31  Win 13  
13/12/2016 62-26  Miss