CHUYÊN MỤC SOI CẦU DÀN ĐỀ CHẠM ĐẦU ĐUÔI NGÀY

✔ Cầu DÀN ĐỀ CHẠM ĐẦU ĐUÔI VIP, giá: 700.000 VNĐ . Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ CHẠM ĐẦU ĐUÔI VIP tỷ lệ cao. Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 - 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng 700.000 đ, bạn sẽ nhận được số LÔ XIÊN 3 VIP ngay):


THÔNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN ĐỀ CHẠM ĐẦU ĐUÔI
Ngày chốt Dàn đề chạm đầu đuôi Kết quả
12/02/2017 cầu đẹp ....
11/02/2017 đầu 9 đuôi 3 win đầu 9
10/02/2017 đầu 5 đuôi 3 win Đầu 52
09/02/2017 đầu 1 đuôi 3 miss
08/02/2017 đầu 8 đuôi 1 miss
24/12/2016 nghỉ tết ????
23/12/2016  Đầu 9 Đuôi 2 Win Đầu 98
22/12/2016   Đầu 9 Đuôi 4  Win Đuôi 84 
21/12/2016   Đầu 4 Đuôi 5  Miss 
20/12/2016  Đầu 8 Đuôi 8 Win Đuôi 18 
19/12/2016   Đầu 6 Đuôi 0   Win Đầu Đuôi 60 
18/12/2016   Đầu 9 Đuôi 7  Miss 
17/12/2016  Đầu 1 Đuôi 5 Miss 
16/12/2016   Đầu 4 Đuôi 8  Win Đuôi 68
15/12/2016   Đầu 9 Đuôi 9  Win Đuôi 39 
14/12/2016  Đầu 7 Đuôi 9 Win Đầu 73
13/12/2016  Đầu 9 Đuôi 9 Miss