CHUYÊN MỤC SOI CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN NGÀY

✔ Cầu DÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN, giá: 500.000 VNĐ . Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN tỷ lệ cao.Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 - 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng 500.000 đ, bạn sẽ nhận được số DÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN ngay):


THÔNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN ĐỀ 8 SỐ SIÊU CHUẨN
Ngày chốt Dàn Đề 8 Số Siêu Chuẩn Kết quả
12/02/2017 cầu đẹp ....
11/02/2017 96-69-89-98-74-47-39-93 miss
10/02/2017 34-25-43-52-28-82-51-15 win 52
09/02/2017 98-89-87-83-38-97-79-78 miss
08/02/2017 14-41-23-32-74-47-66-64 win 14
24/12/2016 nghỉ tết ????
23/12/2016 98-89-56-79-25-54-45-85 Win 98
22/12/2016  84-98-58-69-75-82-42-74  Win 84
21/12/2016  40-43-45-46-47-49-86-19 Miss 
20/12/2016  80-83-86-88-28-98-78-79 Miss 
19/12/2016  60-06-76-49-66-48-45-69 Win 60 
18/12/2016  60-06-76-96-66-68-63-75 Miss 
17/12/2016  23-38-84-69-85-81-26-79 Miss 
16/12/2016  10-13-14-16-15-18-19-26 Win 13 
15/12/2016  41-59-53-45-47-48-49-56  Win 49
14/12/2016  29-99-92-97-98-95-90-81
 
Miss
13/12/2016  51-52-55-59-58-57-54-60 Win 57