CHUYÊN MỤC SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU CHUẨN NGÀY

✔ Cầu DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU CHUẨN, giá: 800.000 VNĐ . Sau khi các bạn nạp thẻ thành công các bạn sẽ nhận được DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU CHUẨN tỷ lệ cao.Các bạn sẽ nhận được số từ 06h00 - 18h00 mỗi ngày. (Lưu ý: Chỉ cần nộp đủ tổng 800.000 đ, bạn sẽ nhận được số DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU CHUẨN ngay):


THÔNG KÊ KẾT QUẢ SOI CẦU DÀN ĐỀ 4 SỐ SIÊU CHUẨN
Ngày chốt Dàn Đề 4 Số Siêu Chuẩn Kết quả
12/02/2017   cầu đẹp  ....
11/02/2017 29-92-49-94 win 92
10/02/2017 24-29-42-92 miss
09/02/2017 13-31-23-32 miss
08/02/2017 35-53-24-42 miss
24/12/2016 nghỉ tết ????
23/12/2016 13-15-48-06 miss
22/12/2016 75-37-32-84  Win 75 
21/12/2016 18-45-51-92 miss 
20/12/2016 18-51-28-89   miss
19/12/2016  18-42-60-45 win 60
18/12/2016 17-13-18-23 miss
17/12/2016 35-56-86-95  Win 56
16/12/2016 85-82-28-59  Miss
15/12/2016 58-26-87-94  Miss 
14/12/2016 75-78-26-89  miss
13/12/2016 64-26-58-21  Win 64